För någon helg sedan gjorde vi lite omplaceringar på borden och i skåpen så att de mindre föremålen skulle synas bättre. Då hittade vi två musikföremål liggande ovanpå en traktor, ditlagda provisoriskt och sen bortglömda att de låg där. Nå vi lyfte fram dem, för så gamla vackra instrument kan inte gömmas undan.
 
 
 
 
"Mandolinen har tillhört Elin (Gustafsson) f. Larsson Cecilgården, Svartbyn. Den beställdes via postorder 1933. Under 2:a världskriget lånades mandolinen av en rekryt/musiker från Göteborg, som var stationerad i Svartbyn. När han åkte hem, lämnades den åter efter att ha varit till stor glädje men hade blivit illa medfaren."
 
 
 
 
Cittran ägdes först av läraren, korportören och predikanten Engström, vars hustru Sofia var faster till Kajsa Sofia Larsson Cecilgården, Svartbyn. Sofia Engström gav cittran till Cecil-Elin (dotter till Kajsa) 1930. Engströms hade inga egna barn. Cecil-Elin var ofta hos dem, bla en hel vinter när hon var 10 år"