Torsdagen den 26/5 hade vi besök av P4 Norrbotten och Roger Kvarnström.
Ett mycket bra repotage. Holger startade grävmaskinen i direktsändning, de tittade runt inne i museét och ute, på det äldsta föremålet i Holgers samling - en Case från 1929, som kom från byn Matojärvi. Till Rogers förtjusning så körde Holger runt Casen på rasslande järnhjul.

Sen så utlyste P4 norrbotten en tävling, där lyssnarna kunde ringa in och gissa föremålet.

Kan ni lista ut vad det var som Roger Kvarnström beskrev?
"Ett handtag som är gjort utav trä, hela prylen är gjort av plåt - metall, är fabricerat, en väv på undersidan som drar någonting, som är en väldigt gles kant, kan stänga till så att det inte syns vad det där gör under plåten... ser ut som stekpanneliknande, men är inte det! "

Det var naturligtvis bara en bråkdel om vad Holger och Roger pratade om. Om ni är intresserad av att veta mer, så
självklart går det att lyssna på repotaget i efterhand, på sveriges radios hemsida, P4 norrbotten och i lyssnararkivet för torsdagen den 26/5 mellan 11.00-12.00

http://sverigesradio.se/sida/spelaren.aspx


Och vad var det då som Roger frågade efter???? En kafferost!


Thursday, 26 / 5 we had a visit from P4 Norrbotten and Roger Kvarnström.
A very good repotage. Holger started digging machine in the live broadcast, they looked around inside the museum and looking at the oldest object in Holger's collection - a Case of 1929, which came from the village Matojärvi. To the delight of Rogers so drove Holger around the Case on rattling iron wheels.

Then we launched P4 Norrbotten a competition where listeners could call in and guess the object.

Can you figure out what it was that Roger Kvarnström described?
"A handle that is made ​​out of wood, the whole thing is made ​​of sheet metal - metal is fabricated, a layer of fabric on the underside to pull something, which is a very sparsely populated border, may turn to so that you can not see what that does for the plate ... looks like frying boiler-like, but is not it! "

It was obviously only a fraction of what Holger and Roger was talking about. If you're interested in learning more, so
of course it is possible to listen to repotaget retrospective on Swedish Radio's website, P4 Norrbotten and in listening to the archive for Thursday, 26 / 5 between 11:00 to 12:00

And what was it that Roger asked for???? A coffee roasting!