Hösten syns tydligt ute. Löven täcker marken men fortfarande finns det en hel del gröna blad kvar i träden.
 
 
 
Traktorerna står i tydliga rader på gräsmattan...
 
 
 
... så ett oväntat hål märks tydligt. Gropar i marken visar att det har stått någonting där.
 
 
 
 
Idag hade vi besök av några entusiaster, vid en träff arrangerad av Norrbottens motorhistoriker. Vackert väder, fina bilar och demonstration av traktorer. 
 
 
 
Inte bara amerikanare ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yngsta deltagaren kom i eget fordon :)
 
 
 
Med månadsskifte till september så har hösten kommit och vi stänger igen dörrarna. Vi tackar alla våra besökare och önskar dem tillbaka till nästa år.